Virkestrading

Vi importerar och exporterar alla typer av sågade och hyvlade trävaror. Europa är i dagsläget vår största marknad, men vi är inte främmande för att jobba på flera marknader i hela världen. Vårt mål är att försöka att finna och/eller producera trävaror efter våra kunders önskemål, allt från sågade dimensioner till hyvlade/kapade paneler. Hos oss kan ni finna allt från enstaka paketer till hela båtlaster, furu eller gran i olika dimensioner och kvaliteter. Vi legohyvlar våra produkter hos olika legohyvlerier, där vi kan få hjälp med våra kunders önskemål. Inköpen av våra trävaror kommer från sågverk/hyvlerier som har ett positivt miljötänkande och arbetar med ett uthålligt skogsbruk. Herman Nilssons Trävaru AB har certifikat på att sälja trävaror med PEFC (Certificate No. DNVSE-PEFC-COC-219).


Normala dimensioner på sågade trävaror.

Furu  

16-19-25-38-50-63-75mm x 100-125-150-175-200-225mm

Gran 

19-22-38-47-63-75mm x 100-125-150-175-200-225mm


För mer information och frågor kontakta:
Mats Åborn
Telefon: 0705498040
E-mail: mats@hn-tra.seCertificate No. DNVSE-PEFC-COC-219

prev next