Virkestrading

Vi importerar och exporterar alla typer av sågade och hyvlade trävaror. Europa är i dagsläget vår största marknad, men vi är inte främmande för att jobba på flera marknader i hela världen. Vårt mål är att försöka att finna och/eller producera trävaror efter våra kunders önskemål, allt från sågade dimensioner till hyvlade/kapade paneler. Hos oss kan ni finna allt från enstaka paketer till hela båtlaster, furu eller gran i olika dimensioner och kvaliteter. Vi legohyvlar våra produkter hos olika legohyvlerier, där vi kan få hjälp med våra kunders önskemål. Inköpen av våra trävaror kommer från sågverk/hyvlerier som har ett positivt miljötänkande och arbetar med ett uthålligt skogsbruk. Herman Nilssons Trävaru AB har certifikat på att sälja trävaror med PEFC.


Normala dimensioner på sågade trävaror.

Furu  

16-19-25-38-50-63-75mm x 100-125-150-175-200-225mm

Gran 

19-22-38-47-63-75mm x 100-125-150-175-200-225mm


För mer information och frågor kontakta:
Mats Åborn
Telefon Kontor: 0491- 590 10
Telefon Mobil: 0705498040
E-mail: mats@hn-tra.se